Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Aktualności

Zdjęcie

XXIV Sesja Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

W dniu 18 sierpnia o godz. 9.00 odbędzie się XXIV Sesja Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej....

Zdjęcie

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko”

Gmina Węgorzyno zakończyła inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej...

Zdjęcie

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4328Z na odcinku od km 0+020,95 do km 2+437,89”

W dniu 30.05.2023 r. nastąpił odbiór robót dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328Z na odcinku od km...

Zdjęcie

„ Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Park Chopina 2 w dniu 05.10.2023r....

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności