Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Informacja dotycząca pracy biura Związku w czasie pandemi COVID-19

Informacja dotycząca pracy biura Związku w czasie pandemi COVID-19

UWAGA

Dyrektor Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim informuje, że w związku z pandemią COVID-19 począwszy od 26 października br do odwołania pracownicy biura Związku prowadzą pracę zdalną.

Numer kontaktowy Dyrektor Związku Mariusz Łapuć tel. 602 885 466 oraz pod adresem e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl


DYREKTOR
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
Mariusz Łapuć

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności