Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. rozliczeń i płatności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności