Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Spotkanie w sprawie mała retencja wodna

W dniu 23 maja 2024 roku w siedzibie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej odbyło się spotkanie robocze, związane z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego naboru projektów dotyczących Priorytetu 2 Funduszy Europejskich na rzecz Pomorza Zachodniego, działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, typu projektu 3 mała retencja wodna.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne, a także ekspert z zakresu inżynierii wodnej i środowiska Pan Maciej Humiczewski.

Celem spotkania było omówienie kwestii ogłoszonego naboru wniosków oraz projektów, które mogą zostać dofinansowane.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności