Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku”

 

Inwestycja pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w dniu 21.02.2022r. złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach  Drugiej Edycji Polski Ład. Obszar inwestycyjny dotyczył infrastruktury turystycznej.

Krótki opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeża jeziora Drawsko w Czaplinku składającej się z trzech odcinków:

A - od km 0+000,00 do km 0+514,74 (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do ulicy Jeziornej przy przepompowni ścieków) wraz z wykonaniem nowego oświetlenia na tym odcinku

B - od km 1+670,00 do km 1+978,00 (odcinek od końca wykonanej już ścieżki do ul. Parkowej)

C - od km 0+000,00 do km 0+876,80 (od ulicy Parkowej do Ośrodka Wypoczynkowego Drawtur).

Wybudowana w ramach inwestycji ścieżka o długości ok. 2 km będzie przedłużeniem ścieżki pieszo-rowerowej i połączy się ze ścieżką rowerową przy drodze krajowej nr 20 i zaprojektowaną ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 171 i nr 163. Nawierzchnia ścieżki będzie bitumiczna o szerokości od 2 m do 3,5 m. Wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa zapewni dostępność do jeziora Drawsko w Czaplinku oraz do wszystkich obiektów zlokalizowanych przy planowanej ścieżce tj. do Ośrodka Sportów Wodnych, pomostów rekreacyjnych, plaży miejskiej, lokali gastronomicznych, usługowych i obiektów noclegowych. Ścieżka wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Czaplinka, co spowoduje wzrost ruchu turystycznego.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy.

Przewidywana wartość inwestycji 2.600.000,00 zł.

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 %.

Złożony Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 21.02.2022r. nr Edycja2/2021/4979.PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 2.340.000,00 PLN.

Postępowanie zakupowe na wyłonienie Wykonawcy zostało rozstrzygnięte i w dniu 05.10.2022r. podpisano Umowę o roboty budowlane nr ZP.6.9.2022 na kwotę 2.353.470,39 PLN brutto.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy finansowane będzie z dwóch źródeł:

- w kwocie 2.118.123,35 zł brutto ze środków budżet państwa z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych

- w kwocie 235.347,04 zł. brutto ze środków budżetu Gminy Czaplinek.

W dniu 26.10.2022r. przekazano teren i plac budowy dla Wykonawcy firmie PBUH „TERBUD” Marian Droździel, Biała 31, 78-421 Drzonowo

Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na grudzień 2023r.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności