Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Zarząd Związku

LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO
1 Marek Tobiszewski Przewodniczący Zarządu
2 Ryszard Sola Zastępca Przewodniczącego Zarządu
3 Arkadiusz Czerwiński Członek Zarządu
4 Dariusz Sapiński Członek Zarządu
5 Marcin Książek Członek Zarządu
6 Tomasz Waszczyk Członek Zarządu
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności