Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Zgromadzenie Związku

1 Monika Kuźmińska Przewodniczący Zgromadzenia
2 Klaudia Kalinowska Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
3 Aneta Krawiec Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
4 Natan Fiutowski Delegat
5 Wojciech Pawłowicz Delegat
6 Arkadiusz Czerwiński Delegat
7 Paweł Manowiec Delegat
8 Jan Szewczyk Delegat
9 Waldemar Włodarczyk Delegat
10 Marcin Naruszewicz Delegat
11 Dariusz Sapiński Delegat
12 Marta Banasik Delegat
13 Mariusz Sira Delegat
14 Wioleta Kozłowska Delegat
15 Renata Kulik Delegat
16 Ryszard Sola Delegat
17 Marek Tobiszewski Delegat
18 Sławomir Koruc Delegat
19 Ewa Dmytryk Delegat
20 Janusz Garbacz Delegat
21 Wojciech Kucharski Delegat
22 Emilia Mazur Delegat
23 Adam Słabkowski Delegat
24 Jerzy Czapnik Delegat
25 Marcin Książek Delegat
26 Tomasz Sękala Delegat
27 Tomasz Waszczyk Delegat
28 Sebastian Basiejko Delegat
29 Piotr Feliński Delegat
30 Monika Spychalska Delegat
31 Mirosław Majka Delegat
32 Zdzisław Pawelec Delegat
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności