Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Zgromadzenie Związku

Lp. Imię i Nazwisko Rola
1 Natan Fiutowski Delegat
2 Anna Kuprowska Delegat
3 Ireneusz Kabat Delegat
4 Dawid Bejnarowicz Delegat
5 Piotr Ćwikła Delegat
6 Bogdan Górecki Delegat
7 Arkadiusz Czerwiński Delegat
8 Paweł Manowiec Delegat
9 Jan Szewczyk Delegat
10 Klaudia Kalinowska Delegat
11 Marcin Naruszewicz Delegat
12 Dariusz Sapiński Delegat
13 Monika Kuźmińska Delegat
14 Marta Banasik Delegat
15 Mariusz Sira Delegat
16 Wioleta Kozłowska Delegat
17 Krzysztof Wrzesień Delegat
18 Edward Stanisławczyk Delegat
19 Renata Kulik Delegat
20 Ryszard Sola Delegat
21 Waldemar Włodarczyk Delegat
22 Marek Tobiszewski Delegat
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności