Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Projekty

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II" Czyste powietrze Projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" Projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik" Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek" Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek" Projekt "Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III" Projekt "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III" Projekt "Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III" Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II" Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II" Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II" Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik"
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności