Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Skład osobowy Biura Związku

LP. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO
1 Dyrektor Związku Mariusz Łapuć
2 Radca Prawny Katarzyna Potocka
3 Główna Księgowa Sylwia Arendt
4 Podinspektor ds. rozliczeń i płatności Anna Dworkiewicz
5 Inspektor ds. organizacyjnych i kadr Agnieszka Gutowicz
6 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO Roman Matuszak
7 Kierownik Wydziału Inwestycyjno - technicznego Robert Stanek
8 Inżynier koordynator Jacek Pierechód
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności