Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Skład osobowy Biura Związku

LP. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO
1 Radca Prawny Katarzyna Potocka- Krak
2 Główna Księgowa Sylwia Arendt
3 Inspektor ds. rozliczeń i płatności Anna Dworkiewicz
4 Inspektor ds. organizacyjnych i kadr Agnieszka Gutowicz
5 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO Roman Matuszak
6 Kierownik Wydziału Inwestycyjno - technicznego Robert Stanek
7 Inżynier koordynator Jacek Pierechód
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności