Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Kontakt

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

tel.: +48 94 314 14 67


zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
iodo@pojezierzedrawskie.com.pl
zamowieniapubliczne@pojezierzedrawskie.com.pl

 

Wykaz telefonów wewnętrznych

LP.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON WEWNĘTRZNY

ADRESY E-MAIL

1

Przewodniczący Zarządu

Beata Gadzinowska

16

zarzad.poczta@pojezierzedrawskie.com.pl

2

Radca Prawny

Katarzyna Potocka

10

 

3

Główna Księgowa

Sylwia Arendt

15

ksiegowa.poczta@pojezierzedrawskie.com.pl

4

Inspektor ds. rozliczeń i płatności

Anna Dworkiewicz

15

ksiegowa.poczta@pojezierzedrawskie.com.pl

5

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr

Agnieszka Gutowicz

10

zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

6

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO

Roman Matuszak

14

mao.poczta@pojezierzedrawskie.com.pl

7

Kierownik Wydziału Inwestycyjno - technicznego

Robert Stanek

14

kierownik.inwestycje@pojezierzedrawskie.com.pl

8

Inżynier koordynator

Jacek Pierechód

14

inzynier.poczta@pojezierzedrawskie.com.pl

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności