Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Kontakt

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

tel.: +48 94 36 33 055
fax: +48 94 36 33 050

zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
iodo@pojezierzedrawskie.com.pl
zamowieniapubliczne@pojezierzedrawskie.com.pl

 

Wykaz telefonów wewnętrznych

LP. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO TELEFON WEWNĘTRZNY
1 Przewodniczący Zarządu Marek Tobiszewski 16
2 Dyrektor Związku Mariusz Łapuć 13
3 Radca Prawny Katarzyna Potocka 17
4 Główna Księgowa Sylwia Arendt 15
5 Podinspektor ds. rozliczeń i płatności Anna Dworkiewicz 15
6 Inspektor ds. organizacyjnych i kadr Agnieszka Gutowicz 10
7 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO Roman Matuszak 14
8 Kierownik Wydziału Inwestycyjno - technicznego Robert Stanek 14
9 Inżynier koordynator Jacek Pierechód 14
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności