Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Komisja Rewizyjna

LP. IMIĘ I NAZWISKO Rola
1 Renata Kulik Przewodniczący Komisji
2 Mariusz Sira Członek Komisji
3 Wojciech Pawłowicz Członek Komisji
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności