Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Komisja rewizyjna

LP. IMIĘ I NAZWISKO Rola
1 Renata Kulik Przewodniczący Komisji
2 Mariusz Sira Członek Komisji
3 Edward Stanisławczyk Członek Komisji
Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności