Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Ważne adresy

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
NIP: 253 02 99 373

www.pojezierzedrawskie.com.pl
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
            iodo@pojezierzedrawskie.com.pl
            zamowieniapubliczne@pojezierzedrawskie.com.pl


Urząd Gminy Złocieniec
ul. Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec
www.zlocieniec.pl


Urząd Gminy Drawsko Pomorskie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
www.drawsko.pl


Urząd Gminy Łobez
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
www.lobez.pl


Urząd Gminy Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko
www.resko.pl


Urząd Gminy Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
www.wierzchowo.pl


Urząd Gminy Czaplinek
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek
www.czaplinek.pl


Urząd Gminy Węgorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno
www.wegorzyno.pl


Urząd Gminy Radowo Małe
Radowo Małe 21
72-314 Radowo Małe
www.radowomale.pl


Urząd Gminy Ostrowice
Ostrowice 6
78-506 Ostrowice
www.ostrowice.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 3
78-500 Drawsko Pomorskie
www.zwikdrawsko.pl


Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 7
72-315 Resko
www.wikresko.prv.pl


Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
www.powiatdrawski.pl


Starostwo Powiatowe w Łobzie
ul. Konopnickiej 41
73-150 Łobez
www.powiatlobeski.pl

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności