Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Aktualności

Zdjęcie

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Siemczyno i Niwka, gmina Czaplinek”.

W dniu 30.11.2022r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przedmiotowego zadania. Powołana komisja w...

Zdjęcie

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku”

Obecnie trwają prace na odcinku C- od 0 + 000,00 do km 0 + 876,80 tj. od ulicy Parkowej do Ośrodka Wypoczynkowego...

Zdjęcie

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

W dniu 12.05.2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Inwestycja...

Zdjęcie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”

W ramach umowy dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w...

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności